Забезпечення дитини з інвалідінстю реабілітаційними заходами

Реабілітація дітей з інвалідністю, значно покращує здоров’я та показники загального розвитку дітей, а також є одним з найважливіших чинників для інтеграції дітей у суспільство. На допомогу батькам, Департаментом соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації підготовлено низку інформаційних матеріалів, покликаних більш ширше ознайомити з державними гарантіями.
 
З поточного року, діти з інвалідністю, незалежно від форми захворювання, мають право отримати реабілітаційні послуги відповідно до медичних показань, визначених індивідуальною програмою реабілітації.
 
Механізм надання реабілітаційних послуг регламентується Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю затвердженим постановою постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року №309 (зі змінами).
 
Державою гарантується відшкодування вартості реабілітаційних заходів отриманих дитиною з інвалідністю в реабілітаційній установі. На 2020 рік Полтавській області для проходження реабілітації дітей з інвалідністю в рамках бюджетної програми виділено 4,9 млн. грн.
 
На сьогодні в Україні послуги для дітей з інвалідністю надають 76 реабілітаційних установ. Ознайомитися з переліком реабілітаційних закладів можна на веб-сайті Мінсоцполітики (www.mlsp.gov.ua) у розділі «Інвалідність» — «Реабілітація дітей з інвалідністю».
 
Вибір реабілітаційної установи здійснюється батьками самостійно в залежності від медичних показань дитини з інвалідністю. Реабілітаційні заходи визначаються реабілітаційною установою окремо для кожної дитини відповідно до наданої індивідуальної програми реабілітації.
 
Гранична вартість реабілітаційних заходів які відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня становить 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.
 
Для дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, гранична вартість реабілітаційних заходів збільшується на 50 % для кожного ступеня.
 
Слід заначити що до вартості реабілітаційних послуг , може бути врахована вартість надання реабілітаційною установою послуг проживання та харчування дитини та одного з батьків чи її законного представника, якій супроводжує дитину на реабілітацію, однак вона не повинна перевищувати граничну вартість.
 
Наприклад, якщо дитина за основними критеріями життєдіяльності має обмеження III ступеня, державою гарантується проходження нею безкоштовної реабілітації в межах 25 тис. гривень на рік. Ця сума може бути використана як за один курс реабілітації, так і за декілька, виходячи з індивідуальних потреб дитини. В залежності від потреби надання послуг може проводитися як у стаціонарі реабілітаційної установи, так і амбулаторно.

Для забезпечення дитини з інвалідністю реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до управління соціального захисту населення за місцем проживання наступні документи:

— заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:
 
— паспорт громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 
— індивідуальну програму реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/о).
 
Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до управління вважається дата надходження заяви з документами.
 
До відому батьків, які мають дітей з інвалідністю: при виникненні питань, щодо забезпечення дитини з інвалідністю реабілітаційними заходами, просимо телефонувати до відділу у справах осіб з інвалідністю та ветеранів Департаменту за номером телефону 68-12-76.
 
Ознайомитись з нововведеннями та змінами в законодавстві ви можете на сторінці Facebook Департаменту за посиланням: https://www.facebook.com/dsznpoltava/
 
Одночасно повідомляємо, що в наступному номері видання передбачається публікація інформаційного матеріалу щодо державних соціальних допомог, які гарантуються державою дітям з інвалідністю.
 
Директор Департаменту соціального захисту населення
Л.В. Корнієнко