Адаптивна фізична культура

є одним з елементів реабілітаційного процесу та важливою складовою занять з лікувальної фізкультури. Методи адаптивної фізкультури є одночасно лікувальними й освітніми, адже спрямовані на навчання прийомам компенсації, відновлення, життєзабезпечення та розвитку дитини.

В основу покладена система найпростіших фізичних вправ, спрямованих на корекцію дефектів фізичного розвитку та моторики, укріплення здоров’я, напрацювання життєво необхідних рухових умінь і навичок у дітей з вадами розвитку.
При плануванні занять з лікувальної фізкультури реабілітологи центру враховують особливості психічної та емоційно-вольової сфери кожної дитини, її фізичний розвиток, рухові здібності та активно впроваджують адаптивні фізичні вправи.